середа, 20 січня 2016 р.Тема: Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Захист прав споживачів в Україні.

Ви ознайомитесь з тим, хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці; якими правами наділені ви, як споживачі в Україні за законом; які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав;
зрозумієте чому ви, як споживачі маєте бути обізнаними зі своїми правами і з яких причин вони можуть порушуватись; 
розвинете свої практичні навички попередження ситуацій придбання неякісних товарів або послуг, критичного аналізу змісту реклами.

Робота над поняттями:
-                     Чи доводилося вам користуватися послугами перукаря, купувати продукти в магазині, брали книгу в бібліотеці?
-                     Чи їздили ви на автобусі, здавали взуття в ремонт?
У всіх цих випадках ви виступаєте як споживач товарів, робіт чи послуг.
Споживач – це людина, яка купує, замовляє товари (роботи чи послуги) для власних побутових потреб.
Окрім споживачів, участь у цих відносинах беруть і продавці – підприємства, установи, організації або громадяни, які реалізують товари.
Коли продавець на прохання споживача погоджується йому продати, а споживач - оплатити товар (роботу, послугу), то між ними досягається угода щодо якості, терміну, ціни за якими здійснюється купівля-продаж, виконуються роботи чи надаються послуги.
Така угода найчастіше оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком.

Перегляньте відео: «Захист прав споживачів в ефірі «Сніданку з 1+1» https://www.youtube.com/watch?v=WMdU_iKNwSs

«Захист прав споживачів» / https://www.youtube.com/watch?v=yBwe4sky844

Про що йде мова в даних відео сюжетах? Що нового ви дізнались з них?

Отже, для захисту прав та інтересів споживачів в Україні діє закон України «Про захист прав споживачів».

Опрацюйте пункт 1 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 та поясність, як ви розумієте кожне з її положень. Запишіть результати у таблицю:
Положення статті
Що це означає

Ознайомтесь з основними правами даного закону:
Право на вільний вибір товару (роботи, послуги). Згідно з цим правом ви можете вільно вибирати товар (роботу, послугу) у зручний для вас час у будь-якого продавця (виконавця).
Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти вам у вільному виборі товарів. Йому забороняється примушувати споживача купувати чи замовляти неякісні або непотрібні товари.
Право на гарантований рівень споживання. Держава гарантує споживачам можливість придбання товарів (робіт, послуг) у такій кількості, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я всіх жителів країни.
Право на належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування. Під час купівлі ви маєте право вимагати від продавця, щоб якість придбаного вами товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимогам (наприклад, продукти харчування мають бути свіжими, послуга надаватись своєчасною і така, про яку ви домовлялися). Споживач має право на перевірку якості, ваги, ціни товарів, що купуються, демонстрацію безпечного і правильного їх використання. У продавця повинні бути документи, що засвідчують якість товару, і споживач може перевірити такі документи.
Право на необхідну, доступну й достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів (робіт, послуг). Інформація про товар (роботу, послугу) доводиться до відома споживачів продавцем або виконавцем у технічній документації, що додається до товарів на етикетці, чи іншим способом. Надання інформації іноземною мовою без перекладу слід розцінювати як відсутність необхідної інформації.
Право на безпеку товарів. Споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) були безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди його майну. Якщо після закінчення терміну якості товар стає небезпечним, продавець зобов'язаний попередити про це споживача.
Право на відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, послугами). Якщо вам було завдано збитків товарами або послугами неналежної якості, ви маєте право на їх відшкодування протягом гарантійного терміну.
Стосовно товарів, на які гарантійні терміни не встановлено, споживач має право пред'явити вимогу про відшкодування збитків, якщо вади було виявлено протягом шести місяців.
Споживач має право на відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю або майну товарами, що мають конструктивні виробничі, рецептурні або інші вади. Право вимагати відшкодування зберігається протягом установленого терміну служби.
Право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Реклама
Кожного дня на вулицях, дорогах, телеканалах, радіо нас супроводжує реклама, що закликає щось придбати, відвідати тощо.
Спеціальна інформація про осіб, продукцію чи послуги, що розповсюджується в будь-який спосіб із метою одержання прибутку, називається рекламою. Закон України «Про рекламу» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
Реклама має значний вплив на споживачів. Вона радить нам, що їсти і пити, як одягатися, куди й куди ходити за товарами, які кінофільми дивитися, де подорожувати, як виглядати, які ліки вживати і т. д.
-  Пригадайте рекламу, яка вам найбільше сподобалася, чим саме.
-  Чи придбали б ви товар, який рекламується?
-  Згадайте приклад реклами, що вам не сподобалася або яку ви вважаєте шкідливою. Подумайте, чому?
Реклама може бути корисною або такою, що вводить в оману. Деякі рекламні оголошення допомагають споживачам у компетентному виборі товару. Наприклад, реклама сповіщає споживачам про нові товари і послуги, містить інформацію про споживчі властивості товарів, вміст у них шкідливих для здоров’я речовин, правила та умови їх ефективного використання. Така реклама є корисною для споживача.
Іноді в рекламних оголошеннях важлива інформація про товари чи послуги замовчується або викладається неточно. Деколи реклама містить неправдиву інформацію (перебільшує властивості товару, дає підстави для двозначних висновків. Часто реклама спрямована на наші почуття і підштовхує купувати те, що нам не потрібно.
Реклама, що може ввести в оману є недобросовісною. І її у нашій державі заборонено. Законом України «Про рекламу» встановлено обмеження. Забороняється реклама:
 - з використанням зображень неповнолітніх, які споживають продукцію, призначену для дорослих чи заборонену для неповнолітніх ;
- з використанням справжньої чи іграшкової зброї;
- з прямими закликами до дітей придбати ту чи іншу продукцію.
Забороняється розміщення реклами у приміщеннях шкіл та ін.. закладах освіти.
1. Уряд повинен повністю заборонити продаж усіх шкідливих товарів.
2. Необхідно повністю заборонити продаж товарів у невстановлених місцях, а на осіб, які порушують це правило, накладати відповідальність.
3. Уряд повинен заборонити рекламу, яка не містить усієї необхідної інформації.
4. На більшість покупців не впливає реклама на телебаченні і радіо.
5. Продавців, які обманюють споживачів, слід суворо карати.
6. Батьки повинні мати право повернути товар на суму більше 50 грн., продавцеві, якщо він придбаний неповнолітнім до 14 років.


Виконайте завдання: «Напишіть скаргу на випадок придбання товару неналежної якості»  за поданою задачею:
Гр-н I. придбав в ТЦ «Маяк» телевізор «SONY» вартістю 5 тис грн. Гарантійний термін діяв протягом 1 року з моменту придбання. Після покупки гр-н I. виявив недолік у роботі кінескопа. Виявлений недолік ліквідовувати в гарантійній майстерні не є можливим, оскільки для цього необхідне використання заводського устаткування. Гр-н I. побажав розірвати договір купівлі-продажу.
Дайте правову оцінку даної ситуації.
Яке право споживача було порушено в даному випадку?

 

Зразок скарги про захист прав споживачів
_____________ обласне управління
у справах захисту прав споживачів
00000, м. _________
вул. _______________,
_________________________________
яка мешкає за адресою:
__________________________________ 
СКАРГА
Я _____ ______ 20__ о 18.00 год. купила у магазині «_______» ряд товарів, серед яких ___________ (найменування товару), що підтверджується фіскальним чеком №____ (копія додається). Лише вдома цього ж дня я помітила, що _______(найменування товару) пошкоджений. Наступного дня я прийшла у магазин, щоб обміняти товар неналежної якості на аналогічний належний товар. Представнику магазину я повідомила зміст свого звернення, показала фіскальний чек, а також пошкоджений товар, просила поміняти мені проданий товар неналежної якості на аналогічний товар належної якості.
Однак, у задоволенні моєї вимоги мені було відмовлено на тій підставі, що це не передбачено законодавством, і що _____ не відноситься до товарів, які підлягають обміну.
Такі дії представника магазину «_______» протиправні та грубо порушили мої законні права споживача.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі - Закон) споживачі під час придбання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на  захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування, відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною продукцією або продукцією неналежної якості. Відповідно до ч. 1 статті 6 Закону продавець зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.
Стаття 8 Закону передбачає, що продавець зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню.
Представник магазину всупереч законодавству не лише не поміняв мені пошкоджену ______ на аналогічну якісну, а ввів мене в оману, повідомляючи неправдиву інформацію щодо положень законодавства, переконував, що пошкоджена _______ - це товар, який не підлягає обміну по законодавству. Така інформація не відповідає дійсності, оскільки відповідно до статті 9 Закону Кабінет Міністрів України затверджує перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), лише належної якості.
Це підтверджує той факт, що вимоги споживача щодо заміни товару неналежної якості підлягають безумовному задоволенню, а дії представника магазину були спрямовані на те, щоб мене обманути, змусити мене піти без задоволення моїх вимог та залишити мені зіпсований товар, хоча я за нього заплатила як за якісний.
Вважаю, що представник магазину «________» грубо порушив мої права споживача, своїми діями ввів мене в оману щодо захисту моїх прав споживача, а тому керуючись ст. ст. 4, 6, 8, 23 Закону України "Про захист прав споживачів",
Прошу:
1.      Захистити мої права споживача, вжити заходи впливу до посадових осіб магазину «_______» щодо усунення порушення мої прав та негайного обміну проданого мені товару неналежної якості на аналогічний якісний за рахунок продавця.
2.      Притягнути до відповідальності винних посадових осіб магазину «____» за порушення прав споживача.
3.      Про розгляд скарги та вжиті до порушника заходи впливу  повідомити мене письмово.
Додаток:
1.Копія фіскального чеку №___
«___» _______ 2010 р.                                                                                      Підпис скаржника
* Звертаємо увагу на те, що цей зразок розміщений для ознайомлення, текст скарги, обґрунтування та конкретні дані можуть мінятись залежно від обставин справи.

Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал параграфу
2. Складіть задачу за зразком про порушення прав споживачів та складіть на наведену ситуацію претензію (скаргу)


Немає коментарів:

Дописати коментар