середа, 20 січня 2016 р.

Гетьман П.Скоропадський і його уряд. 
Внутрішня і зовнішня політика української держави

1. Ознайомитися з матеріалами § 47-48 підручника та конспекту уроку за адресою:
http://school.xvatit.com/index.php?title=Гетьман_П._Скоропадський._Його_внутрішня_та_зовнішня_політика. 2. За допомогою схем і таблиць, а також матеріалу підручника виконати завдання подані в даному конспекті.
Запитання до документів: 
1. У звязку з якими подіями зявилися ці документи, кому вони адресовані?
2. Які соціально-економічні заходи передбачав гетьманський уряд як першочергові?
3. Які верстви суспільства підтримували Гетьмана? 
4. Який державний устрій передбачалося встановити в Україні?

3. Переглянути фільм: Непрощені - Павло Скоропадський (2007) /

https://www.youtube.com/watch?v=IKPgRRSNzqU


4. СКЛАСТИ ТАБЛИЦЮ: ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО

ВНУТРІШНЯ
1. Заходи у промисловості
2. Формування державного апарату
3. Заходи в сільському господарстві
4. Розбудова збройних сил
5. Національно-культурна політика

 


ЗОВНІШНЯ
Напрями
Зміст, характеристика
1. відносини з Німеччиною

2. відносини з Польщею

3. відносини з Румунією

4. відносини з Радянською Росією

5. Відносини з урядами Дону, Кубані, Криму

6. Відносини з країнами Антанти

7. На рівні послів

8. На рівні дипломатичних представництв

9. На рівні консулів та інших представництв

Підсумок:


 Переглянути фільм Невідома Україна. "Павло Скоропадський". Фільм 92


При складанні конспекту використано матеріали: 

Мокрогуз О.П. Усі уроки до курсу Всесвітня історія. 10 клас. Стандартний та академічний рівні
Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи Наочний довідник
Тема: Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Захист прав споживачів в Україні.

Ви ознайомитесь з тим, хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці; якими правами наділені ви, як споживачі в Україні за законом; які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав;
зрозумієте чому ви, як споживачі маєте бути обізнаними зі своїми правами і з яких причин вони можуть порушуватись; 
розвинете свої практичні навички попередження ситуацій придбання неякісних товарів або послуг, критичного аналізу змісту реклами.

Робота над поняттями:
-                     Чи доводилося вам користуватися послугами перукаря, купувати продукти в магазині, брали книгу в бібліотеці?
-                     Чи їздили ви на автобусі, здавали взуття в ремонт?
У всіх цих випадках ви виступаєте як споживач товарів, робіт чи послуг.
Споживач – це людина, яка купує, замовляє товари (роботи чи послуги) для власних побутових потреб.
Окрім споживачів, участь у цих відносинах беруть і продавці – підприємства, установи, організації або громадяни, які реалізують товари.
Коли продавець на прохання споживача погоджується йому продати, а споживач - оплатити товар (роботу, послугу), то між ними досягається угода щодо якості, терміну, ціни за якими здійснюється купівля-продаж, виконуються роботи чи надаються послуги.
Така угода найчастіше оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком.

Перегляньте відео: «Захист прав споживачів в ефірі «Сніданку з 1+1» https://www.youtube.com/watch?v=WMdU_iKNwSs

«Захист прав споживачів» / https://www.youtube.com/watch?v=yBwe4sky844

Про що йде мова в даних відео сюжетах? Що нового ви дізнались з них?

Отже, для захисту прав та інтересів споживачів в Україні діє закон України «Про захист прав споживачів».

Опрацюйте пункт 1 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 та поясність, як ви розумієте кожне з її положень. Запишіть результати у таблицю:
Положення статті
Що це означає

Ознайомтесь з основними правами даного закону:
Право на вільний вибір товару (роботи, послуги). Згідно з цим правом ви можете вільно вибирати товар (роботу, послугу) у зручний для вас час у будь-якого продавця (виконавця).
Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти вам у вільному виборі товарів. Йому забороняється примушувати споживача купувати чи замовляти неякісні або непотрібні товари.
Право на гарантований рівень споживання. Держава гарантує споживачам можливість придбання товарів (робіт, послуг) у такій кількості, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я всіх жителів країни.
Право на належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування. Під час купівлі ви маєте право вимагати від продавця, щоб якість придбаного вами товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимогам (наприклад, продукти харчування мають бути свіжими, послуга надаватись своєчасною і така, про яку ви домовлялися). Споживач має право на перевірку якості, ваги, ціни товарів, що купуються, демонстрацію безпечного і правильного їх використання. У продавця повинні бути документи, що засвідчують якість товару, і споживач може перевірити такі документи.
Право на необхідну, доступну й достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів (робіт, послуг). Інформація про товар (роботу, послугу) доводиться до відома споживачів продавцем або виконавцем у технічній документації, що додається до товарів на етикетці, чи іншим способом. Надання інформації іноземною мовою без перекладу слід розцінювати як відсутність необхідної інформації.
Право на безпеку товарів. Споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) були безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди його майну. Якщо після закінчення терміну якості товар стає небезпечним, продавець зобов'язаний попередити про це споживача.
Право на відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, послугами). Якщо вам було завдано збитків товарами або послугами неналежної якості, ви маєте право на їх відшкодування протягом гарантійного терміну.
Стосовно товарів, на які гарантійні терміни не встановлено, споживач має право пред'явити вимогу про відшкодування збитків, якщо вади було виявлено протягом шести місяців.
Споживач має право на відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю або майну товарами, що мають конструктивні виробничі, рецептурні або інші вади. Право вимагати відшкодування зберігається протягом установленого терміну служби.
Право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Реклама
Кожного дня на вулицях, дорогах, телеканалах, радіо нас супроводжує реклама, що закликає щось придбати, відвідати тощо.
Спеціальна інформація про осіб, продукцію чи послуги, що розповсюджується в будь-який спосіб із метою одержання прибутку, називається рекламою. Закон України «Про рекламу» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
Реклама має значний вплив на споживачів. Вона радить нам, що їсти і пити, як одягатися, куди й куди ходити за товарами, які кінофільми дивитися, де подорожувати, як виглядати, які ліки вживати і т. д.
-  Пригадайте рекламу, яка вам найбільше сподобалася, чим саме.
-  Чи придбали б ви товар, який рекламується?
-  Згадайте приклад реклами, що вам не сподобалася або яку ви вважаєте шкідливою. Подумайте, чому?
Реклама може бути корисною або такою, що вводить в оману. Деякі рекламні оголошення допомагають споживачам у компетентному виборі товару. Наприклад, реклама сповіщає споживачам про нові товари і послуги, містить інформацію про споживчі властивості товарів, вміст у них шкідливих для здоров’я речовин, правила та умови їх ефективного використання. Така реклама є корисною для споживача.
Іноді в рекламних оголошеннях важлива інформація про товари чи послуги замовчується або викладається неточно. Деколи реклама містить неправдиву інформацію (перебільшує властивості товару, дає підстави для двозначних висновків. Часто реклама спрямована на наші почуття і підштовхує купувати те, що нам не потрібно.
Реклама, що може ввести в оману є недобросовісною. І її у нашій державі заборонено. Законом України «Про рекламу» встановлено обмеження. Забороняється реклама:
 - з використанням зображень неповнолітніх, які споживають продукцію, призначену для дорослих чи заборонену для неповнолітніх ;
- з використанням справжньої чи іграшкової зброї;
- з прямими закликами до дітей придбати ту чи іншу продукцію.
Забороняється розміщення реклами у приміщеннях шкіл та ін.. закладах освіти.
1. Уряд повинен повністю заборонити продаж усіх шкідливих товарів.
2. Необхідно повністю заборонити продаж товарів у невстановлених місцях, а на осіб, які порушують це правило, накладати відповідальність.
3. Уряд повинен заборонити рекламу, яка не містить усієї необхідної інформації.
4. На більшість покупців не впливає реклама на телебаченні і радіо.
5. Продавців, які обманюють споживачів, слід суворо карати.
6. Батьки повинні мати право повернути товар на суму більше 50 грн., продавцеві, якщо він придбаний неповнолітнім до 14 років.


Виконайте завдання: «Напишіть скаргу на випадок придбання товару неналежної якості»  за поданою задачею:
Гр-н I. придбав в ТЦ «Маяк» телевізор «SONY» вартістю 5 тис грн. Гарантійний термін діяв протягом 1 року з моменту придбання. Після покупки гр-н I. виявив недолік у роботі кінескопа. Виявлений недолік ліквідовувати в гарантійній майстерні не є можливим, оскільки для цього необхідне використання заводського устаткування. Гр-н I. побажав розірвати договір купівлі-продажу.
Дайте правову оцінку даної ситуації.
Яке право споживача було порушено в даному випадку?

 

Зразок скарги про захист прав споживачів
_____________ обласне управління
у справах захисту прав споживачів
00000, м. _________
вул. _______________,
_________________________________
яка мешкає за адресою:
__________________________________ 
СКАРГА
Я _____ ______ 20__ о 18.00 год. купила у магазині «_______» ряд товарів, серед яких ___________ (найменування товару), що підтверджується фіскальним чеком №____ (копія додається). Лише вдома цього ж дня я помітила, що _______(найменування товару) пошкоджений. Наступного дня я прийшла у магазин, щоб обміняти товар неналежної якості на аналогічний належний товар. Представнику магазину я повідомила зміст свого звернення, показала фіскальний чек, а також пошкоджений товар, просила поміняти мені проданий товар неналежної якості на аналогічний товар належної якості.
Однак, у задоволенні моєї вимоги мені було відмовлено на тій підставі, що це не передбачено законодавством, і що _____ не відноситься до товарів, які підлягають обміну.
Такі дії представника магазину «_______» протиправні та грубо порушили мої законні права споживача.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі - Закон) споживачі під час придбання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на  захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування, відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною продукцією або продукцією неналежної якості. Відповідно до ч. 1 статті 6 Закону продавець зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.
Стаття 8 Закону передбачає, що продавець зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню.
Представник магазину всупереч законодавству не лише не поміняв мені пошкоджену ______ на аналогічну якісну, а ввів мене в оману, повідомляючи неправдиву інформацію щодо положень законодавства, переконував, що пошкоджена _______ - це товар, який не підлягає обміну по законодавству. Така інформація не відповідає дійсності, оскільки відповідно до статті 9 Закону Кабінет Міністрів України затверджує перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), лише належної якості.
Це підтверджує той факт, що вимоги споживача щодо заміни товару неналежної якості підлягають безумовному задоволенню, а дії представника магазину були спрямовані на те, щоб мене обманути, змусити мене піти без задоволення моїх вимог та залишити мені зіпсований товар, хоча я за нього заплатила як за якісний.
Вважаю, що представник магазину «________» грубо порушив мої права споживача, своїми діями ввів мене в оману щодо захисту моїх прав споживача, а тому керуючись ст. ст. 4, 6, 8, 23 Закону України "Про захист прав споживачів",
Прошу:
1.      Захистити мої права споживача, вжити заходи впливу до посадових осіб магазину «_______» щодо усунення порушення мої прав та негайного обміну проданого мені товару неналежної якості на аналогічний якісний за рахунок продавця.
2.      Притягнути до відповідальності винних посадових осіб магазину «____» за порушення прав споживача.
3.      Про розгляд скарги та вжиті до порушника заходи впливу  повідомити мене письмово.
Додаток:
1.Копія фіскального чеку №___
«___» _______ 2010 р.                                                                                      Підпис скаржника
* Звертаємо увагу на те, що цей зразок розміщений для ознайомлення, текст скарги, обґрунтування та конкретні дані можуть мінятись залежно від обставин справи.

Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал параграфу
2. Складіть задачу за зразком про порушення прав споживачів та складіть на наведену ситуацію претензію (скаргу)Конституційне право України


Ви повинні зрозуміти, що таке поняття конституційного права та охарактеризувати конституційно-правові відносини, визначити основні етапи розвитку української державності та пам'ятки правової культури відповідних історичних періодів; проаналізувати види конституцій та структуру Конституції України, охарактеризувати особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.

План:
1. Загальна характеристика конституційного права.
2. Основні етапи розвитку української державності.
3. Конституція України та її особливості
4. Державний лад України.

Конституційне право — галузь, яка є сукупністю норм, що закріплюють основи конституційного ладу в Україні, правовий статус людини і громадянина, регулюють суспільні відносини, пов’язані з формуванням та діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування.
Предметом конституційного права є найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.
Методи за якими здійснюється конституційне право:
Установлення (закріплює повноваження) діяльність рахункової палати
Зобов'язання (надає обов'язку) кожен зобов'язується дотримуватись законів
Дозволяння (дає можливість діяти) надає право
Заборони (забороняє діяння) заборонена цензура, заборона озброєних бандформувань.

Джерела Конституційного права:
Джерела конституційного права досить різноманітні. Їх класифікують за характером (сутністю) волевиявлення, змістом, формою, територією дії (часом дії), чинністю, національною приналежністю тощо.
Основним критерієм розмежування джерел конституційного права є їх характер та сутність. За сутністю джерела конституційного права поділяються на таких: що є безпосереднім волевиявленням усього народу; що є волевиявленням держави та органів державної влади; що є волевиявленням територіальних громад та інших суб’єктів місцевого самоврядування.
За змістом, тобто юридичною силою, вони поділяються на конституційні, законодавчі, підзаконні та локальні.
За формою вираження вони доволі різноманітні й обумовлюються традиціями формалізації конституційно-правових норм та способами правотворчості відповідних суб’єктів конституційного права:
- нормативно-правові акти;
- договори;
- судові прецеденти;
- правові звичаї.
Важливим критерієм розмежування джерел конституційного права України є територія їх дії. Джерела конституційного права можуть бути загальнодержавними та локальними.
За часом дії вони поділяються на постійні і тимчасові. Більшість з них мають постійно діючий характер, тобто приймаються на невизначений термін.
Запропонована класифікація джерел конституційного права не є вичерпною, існують й інші критерії класифікації джерел конституційного права.
Джерела конституційного права України - це спосіб внутрішньої організації та зовнішнього виразу конституційно-правових норм.
Система джерел конституційного права України - це сукупність взаємозв’язаних і взаємообумовлених законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що є зовнішньою об’єктивацією волі українського народу і політики держави.
Система джерел конституційного права України представлена:
- Конституцією України;
- законами України;
- підзаконними актами.
Конституція України є головним джерелом конституційного права. Вона встановлює найбільш важливі норми і принципи, на основі яких здійснюється детальна правова регламентація в різних формах. Деякі норми Конституції України, згідно з її ст. 8, мають пряму дію і не передбачають додаткової регламентації для застосування.
Закони України, що мають найвищу після Конституції України юридичну силу, приймаються Верховною Радою України або Всеукраїнським референдумом і є найбільш поширеним джерелом конституційного права України: закони, що містять конституційно-правові норми, наприклад, закони України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про об’єднання громадян». Крім того, в літературі закони за юридичною силою поділяють на конституційні, органічні, звичайні та надзвичайні.
В Україні за час її незалежності було прийнято два конституційні закони, які стосувалися внесення змін до Конституції України: 8 грудня 2004 року (у 2010 році був визнаний неконституційним) та 1 лютого 2011 року.
Органічний закон - це закон, що приймається за прямим приписом конституції і в складнішому порядку, ніж звичайні закони. Безпосередньою основою органічного закону є бланкетні норми конституції, які конкретизуються в органічному законі. Особливість органічного закону полягає в тому, що він, зазвичай, регулює цілий конституційно-правовий інститут. Як правило, конституції передбачають прийняття органічних законів з питань статусу вищих органів виконавчої і судової влади, виборів, громадянства, організації і діяльності політичних партій, режиму надзвичайного стану тощо.
З урахуванням зазначеного про конституційні та органічні закони, звичайними законами як джерелом конституційного права слід вважати закони, що приймаються за звичайною законодавчою процедурою, як і закони інших галузей права. В окремих випадках джерелами конституційного права є систематизовані закони - кодекси.
До джерел конституційного права належать також надзвичайні закони, що приймаються парламентом за умов надзвичайного або воєнного стану.
Джерелами конституційного права України також є акти нормативного характеру, що містять конституційно-правові норми і приймаються Верховною Радою України або Всеукраїнським референдумом, наприклад, Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 року), яка встановила загальні принципи конституційно-правового розвитку України.
Нормативні укази Президента України, що містять конституційно-правові норми, наприклад, Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 року № 503/97.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що містять конституційно-правові норми, наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян» від 26 лютого 1993 року № 140.
Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Такі договори згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України.
Акти органів місцевого самоврядування та акти місцевих референдумів. Конституція України закріплює право органів місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, постановляти рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території (ст. 144). Якщо ці рішення регулюють відносини у сфері конституційного права, то їх слід визнавати його джерелами.
Нормативний договір - угода між правотворчими (не менше двох) суб’єктами права, що має нормативний характер.
Судовий прецедент - це рішення суду в конкретній справі, юридичне обґрунтування якого надалі стає правилом, обов’язковим для всіх судів тієї ж або нижчої інстанції при розгляді ними аналогічних справ.
Конституційний звичай - це правило державно-політичної практики, що має усний характер і ґрунтується на згоді її учасників. Він є різновидом правового звичаю і не може бути примусово здійснений через суд, тобто не має юридичного характеру.
Конституційно правові відносини:
об'єкт - явища, матеріальні чи нематеріальні блага (народний суверенітет, державна територія, символіка, земля, бюджет)
суб'єкт –особи, спільноти людей, органи, організації
зміст – суб'єктивні права та юридичні обов'язки Можливість вільно діяти в певних, визначених нормою межах або установлена вимога діяти певним чином.
Щоб більше дізнатися про конституційне право в Україні потрібно пригадати основні періоди історії України та визначити джерела права відповідних періодів. Щоб легше було пригадати заповніть таблицю «Основні етапи розвитку української державності» на основі наявних та з використанням тексту підручника (с. 81–83).
На основі наявних знань та з використанням тексту підручника складіть синхроністичні таблиці «Правові пам’ятки України» та «Історія держави та права в Україні»
Орієнтовний перелік державних діячів: Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко.
Орієнтовний перелік пам’яток правової думки України: Руська правда, Литовські Статути, Березневі статті, Магдебурзьке право, «Права, за якими судиться малоросійський народ», Універсали Центральної Ради, Конституція УНР, Конституції УРСР та УРСР.
Давні слов'яни – звичаєве право
Київська Русь та Галицько-Волинське князівство – Устав земляний (В.Великий), Руська правда (Я. Мудрий), Правда Ярославовичів (Ізяслав, Святослав, Всеволод), Устав Володимира Мономаха тощо.
Українські землі в складі Литви та Польщі, а згодом Речі Посполитої – Литовські Статути (1529, 1566, 1588 Третій статут вже був для Речі Посполитої (Посполите право)
Гетьманщина – Зборівський мир, Білоцерківський мир, Березневі статті, статті то договори які підписували гетьмани і московський царі про розподіл політики в Гетьманщині. Найвизначніша пам'ятка «Пакти і Конституції законів і вольностей війська запорізького» 1710 р. Перегляньте відео «Конституція Пилипа Орлика: 20 кроків до мрії. Крок 19 - Прийняття Конституції України / https://www.youtube.com/watch?v=P0Jb54yZxeY
Українські землі в складі двох імперій (Російської та Австрійської) – оскільки держави українці не мали то важко назвати правові документи які сприяли державотворенню, але можна віднести програмні документи декабристів, Кирило-Мефодіївського братства, програми перший українських політичних партій тощо.
Українська народна республіка – серед великої кількості документів уваги заслуговують 4 універсали, Конституція УНР.
Радянські конституції 1919, 1929, 1937, 1978 рр.
Закріплення суверенітету в політико-правових актах
Правові акти Української держави на шляху до незалежності. 
• 16 липня 1990 р. — Декларація про державний суверенітет України.
• 24 серпня 1991 р. — Акт проголошення незалежності України.
• 1 грудня 1991 р. — Референдум про підтвердження Акта проголошення незалежності.
• 28 червня 1996 р. — прийняття Конституції України.
Перегляд відео «Конституційний процес сучасної України»: 20 кроків до мрії. Крок 19 - Прийняття Конституції України / https://www.youtube.com/watch?v=rtytGfo-EJU

Основні положення Декларації про державний суверенітет
2. Закріплення поділу влади.
3. Встановлення верховенства законів України (зокрема над законами СРСР).
4. Проголошення економічної самостійності України.
5. Проголошення самостійного призначення генерального прокурора УРСР.
6. УРСР залишається у складі СРСР (не передбачався вихід зі складу союзної держави).
2. Недоторканність території України.
3. Дія на території України виключно Конституції та законів України.
Загальна характеристика Конституції України
• Структура Конституції (Преамбула, 15 розділів, 161 стаття, 14 перехідних положень);
• значення слова «преамбула»;
• характеристика Української держави як незалежної, суверенної, демократичної, правової та соціальної держави.
Загальна характеристика Конституції України -
структура Конституції (Преамбула (вступ), 15 розділів, 161 стаття, 14 перехідних положень).
Проте для повноцінного вивчення конституційного права, нам потрібно з'ясувати державний лад, який закріплює Конституція України 1996 року.
Державний лад – це устрій країни, що виражається у характері політичних відносин між людиною і державою в процесі управління (політичний режим), у способах організації вищих державних органів (форма правління) та в адміністративно-територіальному розподілі держави (форма територіального устрою).

Завдання для самоконтролю
1. На основі І-го розділу Конституцій визначте політичний режим, форму правління та форму територіального устрою України згідно конституції 1996 року.
2. Дайте відповіді на запитання:
1. Конституційне право регулює найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади?
2. Методами конституційного права є метод установлення, зобов'язання, дозволяння, заборони?
3. Україна – авторитарна держава?
4. Коли прийнята Конституція України?
5. Скільки було Литовських статутів?
6. В якому році було прийнято Конституцію Пилипа Орлика?
7. Бюджет є суб'єктом конституційно-правових відносин?
8. Конституція України є тимчасовою і дарованою?
9. Яка форма правління в Україні?
10. Скільки Конституцій було в УРСР?
11. Останньою радянською Конституцією була 1978 року?
11. Посполите право було прийнято в Гетьманщині?
12. Хто автор «Руської правди»?

Вивчити матеріал параграфу «Конституційне право України»
Виконати письмово завдання до параграфу

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського

1. Ознайомитися з матеріалами § 45-46 підручника та конспекту уроку до нього за адресою:

2. Переглянути фільм Павел Скоропадский. Последний гетман Украины. Документальный фильм / https://www.youtube.com/watch?v=4fSL7OtB0NY


3. СКЛАСТИ ТАБЛИЦЮ: ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ УЦР. ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УЦР

ЗДОБУТКИ
ПРОРАХУНКИ


ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УЦР


Для самостійного опрацювання вам пропонується ознайомитися з матеріалами  до тем уроків 
1. Опрацювати § 45-46 "Від Центральної Ради до Гетьманату П.Скоропадського"

2. Ознайомитися з додатковими матеріалами конспекту уроку за адресою:
  

3.     Заповнити структурно-логічну схему БРЕСТСЬКИЙ МИР
Хід переговорів
Дата
Подія
7.11 (25.10) 1917
ІІ Всеросійський з’їзд Рад у Петрограді прийняв Декрет про мир, у якому закликав всі воюючі держави припинити війну і укласти мир без анексій і контрибуцій. Згодом РНК заявив, що декрет є офіційною пропозицією негайно укласти перемир’я і розпочати переговори про мир
14 (1). 11. 1917.

20 (7).11.1917.

5.12 (22.11) 1917.

6.12 (23.11). 1917

12.12.(29.11)1917

15 (2). 12. 1917

24 (11).12.1917

26 (13).12.1917

1.01.1918 (19.12).1917

9.01. 1918 (28.12.1917)

12.01.1918
(30.12.1917)

Січень 1918

9.02.(27.01) 1918

3.03.1918


4.     УМОВИ БРЕСТСЬКОГО МИРУ МІЖ УНР І КРАЇНАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ
1.                  Скасовувався воєнний стан між воюючими сторонами
2.
3.
4.
У таємній декларації, підписаній з Австро-Угорщиною, зазначалося:

1.     У додатковому договорі визначилися:
-
-
-
-
-
17.03.1918 р. – УЦР ратифікувала Брестський договір
18.03.1918 р. -

РЕЗУЛЬТАТИ
Україна стала першою державою, яка вийшла з Першої світової війни


НАСЛІДКИ